Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Chmielnika na Ukrainie

W ramach projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” Fundacja Wolność i Demokracja wraz z Chmielnickim Miejskim Związkiem Polaków Ukrainy podjęły się wsparcia socjalnego Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. Potrzebujący otrzymali albo zapomogi finansowe, albo paczki z żywnością, [...]
Czytaj więcej
Skip to content