Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Tarnopola na Ukrainie

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Obwodu Tarnopolskiego, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, zorganizowało zapomogi socjalne dla 7 osób polskiego pochodzenia, które potrzebowały wsparcia finansowego. Pomoc została zorganizowana przez wolontariuszy, którzy przygotowali dokumenty wstępne, opracowali harmonogram działań i wyłonili wśród zgłoszonych osób najbardziej potrzebujących. Beneficjenci zostali wybrani przez specjalną komisję charytatywną, która działania przy Towarzystwie. Oprócz zapomóg, wolontariusze starali się wspierać beneficjentów rozmową, pomocą przy drobnych pracach w domach i zakupach.

Partner: Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Obwodu Tarnopolskiego

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 7 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021