Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Tarnopola na Ukrainie

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Obwodu Tarnopolskiego, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, zorganizowało zapomogi socjalne dla 7 osób polskiego pochodzenia, które potrzebowały wsparcia finansowego. Pomoc została zorganizowana przez wolontariuszy, którzy przygotowali dokumenty wstępne, [...]
Czytaj więcej
Skip to content