Solidarność bez granic – pomoc Polakom z obwodu lwowskiego na Ukrainie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała dotację na rzecz projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, aby pomóc potrzebującym rodakom z Ukrainy. Fundacja Wolność i Demokracja nawiązała współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Lwowie, z którym razem po powołaniu specjalnej komisji charytatywnej udzieliła wsparcia 16 osobom. Komisja wytypowała 15 najbardziej potrzebujących oraz jedną osobę bardzo zasłużoną. Wolontariusze przeprowadzili wywiad środowiskowy, pomogli w sporządzeniu dokumentów po czym zajęli się wypłatą zapomóg. Swój czas poświęcili również na wsparcie mentalne i rozmowy z beneficjentami.

Partner: Katolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku we Lwowie.

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 15 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych. Dodatkowo została wypłacona zapomoga specjalna dla jednej osoby szczególnie zasłużonej dla Polski (chorej na raka).

Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.