Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Równego na Ukrainie

Dzięki projektowi „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie ”, 41 osób w starszym wieku, w większości samotnych, ciężko i przewlekle chorych polskiego pochodzenia (członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta w Równem) otrzymali zapomogi finansowe. Beneficjenci projektu to aktywni działacze, którzy krzewili polskość w środowisku lokalnym. Zachowywali polskie obyczaje, kulturę słowa, tworzyli własne wiersze, pisali wspomnienia. To twórczy, utalentowani Polacy angażujący się w uroczystości państwowe i religijne. Aktywnie przekazywali polskiego ducha młodszym pokoleniom. Teraz sami potrzebowali pomocy, za co byli niezwykle wdzięczni i wzruszeni tym, że Polska wciąż o nich pamięta, tak jak oni pamiętają o Ojczyźnie. Wybór 41 osób nie był łatwy, jednak komisja złożona z 3 członków Towarzystwa, dokonała wyboru, analizując zebrane przez wolontariuszy informacje, wnioski i rozmowy.

Partner: Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta

Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 41 osób starszych, samotnych i przewlekle chorych.

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021