Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Oleszkowiec na Ukrainie

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Oleszkowcach, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, wraz z Fundacją Wolność i Demokracja, przygotowała zapomogi socjalne dla 30 parafian, Polaków z Ukrainy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Oleszkowce  to lokalna społeczność zamieszkała w 95% przez Polaków.  Były to przede wszystkim osoby starsze i schorowane, które wymagały wsparcia materialnego, jest też rodzina wielodzietna i osoby niepełnosprawne w tym młode. Wszyscy beneficjenci ze łzami w oczach dziękowali za pamięć o nich. Decyzja o przyznaniu zapomogi należała do specjalnie w tym celu powołanej przy parafii komisji charytatywnej. Wolontariusze przekazali informację odwiedzając osoby starsze i samotne w ich domach, pomagali w wypełnianiu dokumentów, organizacji wypłat, weryfikacji sytuacji życiowej beneficjentów i rozmowy z nimi.

 

Partner: Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Oleszkowcach

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 30 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych, rodzinie wielodzietnej, osobom niepełnosprawnym.

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021