Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Równego na Ukrainie

Dzięki projektowi „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie ”, 41 osób w starszym wieku, w większości samotnych, ciężko i przewlekle chorych polskiego pochodzenia (członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta w Równem) otrzymali zapomogi finansowe. Beneficjenci projektu to aktywni działacze, którzy krzewili polskość w [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Oleszkowiec na Ukrainie

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Oleszkowcach, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, wraz z Fundacją Wolność i Demokracja, przygotowała zapomogi socjalne dla 30 parafian, Polaków z Ukrainy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Oleszkowce  to lokalna społeczność [...]
Czytaj więcej

Słynni Polacy: Jan Paweł II

Związek Polaków w Kalabrii od kilku lat zajmuje się serią wydawnictw “Słynni Polacy”. W tym roku udało się opracować i wydrukować broszury w języku polskim dotyczące postaci św. Jana Pawła II, gdyż zainteresowanie młodzieży i dorosłych tą postacią jest bardzo duże. Celem działania jest promocja oświaty i kultury polskiej we Włoszech, szerzenie [...]
Czytaj więcej
Skip to content