Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Równego na Ukrainie

Dzięki projektowi „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie ”, 41 osób w starszym wieku, w większości samotnych, ciężko i przewlekle chorych polskiego pochodzenia (członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta w Równem) otrzymali zapomogi finansowe. Beneficjenci projektu to aktywni działacze, którzy krzewili polskość w [...]
Czytaj więcej

Lekcja „żywej historii” o Konstytucji 3 Maja odbyła się w Stryju i Równym

Dzieci ze Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju i Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta w Równym 6 października 2021 uczestniczyły w on-line lekcji „żywej historii” z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja W lekcji wzięło udział 30 uczestników, na wstępie omówiona została [...]
Czytaj więcej
Skip to content