Lekcja „żywej historii” o Konstytucji 3 Maja odbyła się w Stryju i Równym

Dzieci ze Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju i Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta w Równym 6 października 2021 uczestniczyły w on-line lekcji „żywej historii” z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja W lekcji wzięło udział 30 uczestników, na wstępie omówiona została [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Berdiańska na Ukrainie

Komisja charytatywna, powołana przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku, we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja, po analizie zebranych wniosków, dokonała wyboru 14 osób z polskim pochodzeniem, mieszkających w regionie Berdiańska, którym zostały wypłacone specjalne zapomogi socjalne (paczki zawierające [...]
Czytaj więcej
Skip to content