Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Berdiańska na Ukrainie

Komisja charytatywna, powołana przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku, we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja, po analizie zebranych wniosków, dokonała wyboru 14 osób z polskim pochodzeniem, mieszkających w regionie Berdiańska, którym zostały wypłacone specjalne zapomogi socjalne (paczki zawierające żywność, artykuły chemiczne, środki czystości). Dodatkowo, komisja składająca się z 3 pracowników „Odrodzenia” , przyznała jednorazową zapomogę na operację zaćmy. Łącznie wsparciem socjalnym zostało objętych 15 Polaków, mieszkających w Berdiańsku i potrzebujących pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Partner: Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo “Odrodzenie” w Berdiańsku Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 14 osób starszych i przewlekle chorych. Dodatkowo została wypłacona zapomoga specjalna na potrzeby operacji zaawansowanej zaćmy oka.

 

Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021