Uczniowie z Drohobycza i Złoczowa uczestniczyli w lekcji on-line “VIVAT MAJ”

Uczniowie z Polskiej Sobotniej Szkoły przy Stowarzyszeniu “Odrodzenie” w Drohobyczu i Sobotniej Polskiej Szkoły Mniejszości Narodowej w Złoczowie 5 października 2021 uczestniczyli w lekcji żywej historii z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Na początku lekcji, uwaga uczestników zwrócona została na fakt, jak ważnym źródłem informacji dla ówczesnych obywateli Rzeczpospolitej, były gazety. Przykładem wydarzenia, o którym można było wówczas przeczytać, była Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jako przykład wydarzenia w Europie, które mogło wzbudzać refleksje wśród Polaków, podana została Wielka Rewolucja Francuska. Podczas omawiania sytuacji w Rzeczypospolitej 2 połowy XVIII wieku, omówione zostały postawy obecne w społeczeństwie. Nawiązano do kontrowersji jakie wówczas (a także dziś) wzbudzał król Stanisław August Poniatowski. Uczestnikom spotkania przybliżone zostały pozytywne zmiany, jakie zaszły w Warszawie schyłku XVIII wieku. Omówienie ustaleń Sejmu Wielkiego poprzedziło scharakteryzowanie korzystnej dla Rzeczpospolitej sytuacji międzynarodowej, jaka wytworzyła się w owym okresie. Uczestnicy poznali poszczególne zapisy Konstytucji, sylwetki twórców i zwolenników dokumentu oraz jej przeciwników. Podczas omówienia Wojny w obronie Konstytucji wymienione zostały atuty, jak i słabe strony Rzeczpospolitej, jako strony wojującej. W spotkaniu wzięło udział 26 uczestników.  Lekcję przeprowadzili Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”