Lekcja „żywej historii” o Konstytucji 3 Maja odbyła się w Stryju i Równym

Dzieci ze Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju i Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta w Równym 6 października 2021 uczestniczyły w on-line lekcji „żywej historii” z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W lekcji wzięło udział 30 uczestników, na wstępie omówiona została sytuacja w Europie końca XVIII wieku, wraz z panującymi w niej zależnościami między państwami i ich relacjami. W kontekście sytuacji międzynarodowej, zostały omówione problemy Rzeczpospolitej, a także koncepcje ich rozwiązania i osoby, które starały się doprowadzić do reformy kraju. Scharakteryzowane zostały najważniejsze postanowienie Sejmu Wielkiego, przybliżono historię jego prac, aż do uchwalenia Konstytucji. Ważnym elementem wykładu była prezentacja poszczególnych formacji wchodzących w skład armii Rzeczpospolitej, które, zgodnie z postanowieniami Sejmu Wielkiego, miały zostać rozbudowane. Omówione zostały sposoby działania piechoty, kawalerii i artylerii na polach bitew z drugiej połowy XVIII wieku. Jednocześnie zaprezentowane zostało działanie broni skałkowej, wykorzystywanej w piechocie tamtego czasu. Działanie armii Rzeczpospolitej zostało zaprezentowane na przykładzie Wojny w obronie Konstytucji. Porównane zostały siły Polskie i Rosyjskie, a także atuty i słabe punkty obydwu stron. Lekcję przeprowadzili Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”