Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Lwowa na Ukrainie

Realizując projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, razem z Fundacją „Dajmy Nadzieję” ze Lwowa, dotarliśmy z pomocą materialną do 36 potrzebujących rodaków. Dzięki pracy wolontariuszy, zostały wydane jednorazowe zapomogi finansowe. Łącznie 5 osób zaangażowało się w pomoc, dzięki której 36 schorowanych i w trudnej sytuacji życiowej osób otrzymało pomoc i wsparcie również mentalne. Decyzja o przyznaniu zapomogi należała do specjalnie w tym celu powołanej komisji, stworzonej przy Fundacji „Dajmy Nadzieję”.

Partner: Fundacja “Dajmy Nadzieję” ze Lwowa

Liczba osób objętych pomocą: 36 osób .Są to rodziny wielodzietne, chore dzieci, rodziny  w trudnej sytuacji życiowej,

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021