Młodzież z Równego i Berdiańska uczestniczyła w lekcji on-line z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Młodzież z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równym i Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa “Odrodzenie” w Berdiańsku 7 października 2021 uczestniczyła w on-line lekcji „żywej historii” z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Spotkanie rozpoczęło się od ogólnej dyskusji na temat [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Żytomierza na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z organizacjami polskimi z Ukrainy (Partnerami), podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Lwowa na Ukrainie

Realizując projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, razem z Fundacją „Dajmy Nadzieję” ze Lwowa, dotarliśmy z pomocą materialną do 36 potrzebujących rodaków. Dzięki pracy wolontariuszy, zostały wydane jednorazowe zapomogi finansowe. Łącznie 5 osób zaangażowało się w pomoc, dzięki której 36 schorowanych i w trudnej sytuacji [...]
Czytaj więcej
Skip to content