Młodzież z Równego i Berdiańska uczestniczyła w lekcji on-line z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Młodzież z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równym i Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa “Odrodzenie” w Berdiańsku 7 października 2021 uczestniczyła w on-line lekcji „żywej historii” z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Spotkanie rozpoczęło się od ogólnej dyskusji na temat świata w 2 połowie XVIII wieku, które pokazało, że słuchacze posiadają szeroką wiedzę na temat realiów epoki. W związku z tym, płynnie nastąpiło przejście do omawiania sytuacji w Rzeczpospolitej. Dyskusja toczyła się na temat największych bolączek kraju, ale także aspektów, które mogły stanowić powód do dumy i dawać nadzieję na skuteczne uzdrowienie sytuacji w państwie. Omówiono ustrój, sytuację mieszczan i chłopów, sytuację gospodarczą.  Przybliżono sylwetki osób obecnych w życiu politycznym ówczesnej Rzeczpospolitej, zarówno zwolenników szybkich reform, reform powolnych, jak i przeciwników zmian.  Tym tropem narracja została doprowadzona do rozpoczęcia obrad Sejmu Wielkiego. Omówiono sposób prowadzenia prac nad poszczególnymi uchwałami, także samą Konstytucją. Pomocne były tu pamiętniki spisane przez uczestników i świadków obrad.  Nie mogło zabraknąć także dyskusji na temat wybranych postanowień Konstytucji i rozmowy, czy były one wystarczające, by przywrócić stabilność w kraju i odpowiednią pozycję Rzeczpospolitej w Europie i świecie. Na koniec omówiono sytuację, jaka miała miejsce w kolejnych latach po uchwaleniu dokumentu – rok reform w duchu nowego prawa, przegraną wojnę z Rosją roku 1972, II i III rozbiór, oraz Insurekcję Kościuszkowską. Przy tej okazji omówiono pokrótce życiorysy najważniejszych osób, usiłujących walką zbrojną ratować kraj, tj. Tadeusza Kościuszki, Józefa Poniatowskiego, Józefa Zajączka etc. Lekcję przeprowadzili Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski, uczestniczyło w niej 40 uczestników.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”