Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Żytomierza na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z organizacjami polskimi z Ukrainy (Partnerami), podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci wypłaty zapomogi lub wręczenia potrzebującym paczek, zawierających niezbędne do funkcjonowania przedmioty (żywność, lekarstwa, środki czystości itd.). Decyzja o przyznaniu zapomogi należała do specjalnie w tym celu powołanych komisji, powołanych przy wszystkich organizacjach, uczestniczących w projekcie. W trudnych czasach pandemii, utrzymanie Domu Dziecka jest bardzo trudne i wszelka pomoc materialna jest niezwykle ważna. Dzięki dotacji, otrzymanej w ramach realizowanego projektu, udało się kupić żywność oraz nowe ubrania dla 14 sierot mieszkających w Domu Dziecka w Żytomierzu. Zdrowa i pełnowartościowa żywność, kupiona dla dzieci, jest dla nich szczególnie ważna, ponieważ we wczesnych okresach życia, podopieczni Domu Dziecka z Żytomierza byli niedożywieni, co negatywnie wpłynęło na ich zdrowie (jedna z podopiecznych ma raka krwi, inna gruźlicę). Radość obdarowanych była wielka.

Partner: Dom Dziecka “Dom Maryi” przy Zgromadzeniu Córek Najświętszego Serca NMP

Liczba osób objętych pomocą: 14 dzieci z Domu Dziecka otrzymało ubrania i żywność.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021