Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Lwowa na Ukrainie

Realizując projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, razem z Fundacją „Dajmy Nadzieję” ze Lwowa, dotarliśmy z pomocą materialną do 36 potrzebujących rodaków. Dzięki pracy wolontariuszy, zostały wydane jednorazowe zapomogi finansowe. Łącznie 5 osób zaangażowało się w pomoc, dzięki której 36 schorowanych i w trudnej sytuacji [...]
Czytaj więcej
Skip to content