Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Berdiańska na Ukrainie

Komisja charytatywna, powołana przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku, we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja, po analizie zebranych wniosków, dokonała wyboru 14 osób z polskim pochodzeniem, mieszkających w regionie Berdiańska, którym zostały wypłacone specjalne zapomogi socjalne (paczki zawierające [...]
Czytaj więcej
Skip to content