Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Lwowa na Ukrainie

Projekt Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” dotarł do Lwowa, gdzie we współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (Zarząd Główny), udzieliliśmy wsparcia finansowego 14 osobom potrzebującym.  Wyboru osób potrzebujących dokonała komisja charytatywna, w skład której wchodziło 5 pracowników TKPZL, w tym również 2 wolontariuszy.

Partner: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 14 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych. Dodatkowo została wypłacona zapomoga specjalna dla 4 osób szczególnie chorych (w tym niepełnosprawnych).

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021