Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Sambora na Ukrainie

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze w okresie od września do października 2021 roku przeprowadziło działanie „Pomoc charytatywna dla członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Samborze” realizowane w ramach projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach działania 85 osób otrzymało jednorazowe zapomogi finansowe. Dla tych osób wszelka pomoc jest bardzo ważna.
„Bardzo się cieszę, że Polska pamięta o mnie. Mieszkam z chorą siostrą, mimo że sama jestem w podeszłym wieku, opiekuję się nią, nie chcę jej oddać do ośrodka dla umysłowo chorych, bo tam są okropne warunki. Sama też mam problemy z oczyma, trzeba robić operację, ale nie stać mnie. Dziękuję bardzo za pomoc, za pamięć” – mówi pani Danuta L.
Pani Aniela S. pyta, czy wszyscy otrzymają zapomogi. Ma na myśli swoją koleżankę, która również mieszka sama.
Pani Maria M. serdecznie dziękuje, bo jest to nieoczekiwane i bardzo potrzebne wsparcie finansowe, bo właśnie oddała chorą umysłowo córkę do ośrodka i co dzień jeździ do niej, żeby zawieźć jakieś wyżywienie, bo to, co dają w szpitalu, to jest bardzo mało.
Zapomogę otrzymało również kilka osób młodszych, które były w szpitalu, czy to z powodu zachorowania na koronawirusa czy z innych powodów. Leczenie jest bardzo drogie.
Wcześniej, wspólnie z proboszczem, była ustalona wstępna lista osób samotnych, potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji albo wymagających leczenia. W październiku wolontariusze udali się do domów pomóc wypełnić wnioski, porozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach tych osób, a później, po rozpatrzeniu wniosków przez komisję charytatywną, żeby roznieść zapomogi.  Niektóre osoby zostały przywiezione przez wolontariuszy do Domu Polskiego, żeby na miejscu wypełnić wnioski i otrzymać zapomogi.
Każdego roku na Wielkanoc i Boże Narodzenie członkowie TKPZL w Samborze robią paczki żywnościowe, które rozwozimy do seniorów, osób potrzebujących, niepełnosprawnych.
Ważnym elementem odwiedzin wolontariuszy są rozmowy. Nie tylko na temat potrzeb, oczekiwań, ale także przeszłości, wspomnień. TKPZL już po raz drugi zorganizowało spotkanie opłatkowe dla seniorów, żeby mogli się razem spotkać, porozmawiać, pokolędować.
W imieniu osób, które otrzymały zapomogi, serdecznie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za działanie „Pomoc charytatywna dla członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Samborze” realizowane w ramach projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.