Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Winnicy na Ukrainie

WMDO „Dobroczynny zakład – centrum estetycznego wychowania dzieci”. Centrum chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II, zaangażowało się w 2021 roku w realizację projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. Powołana komisja charytatywna oraz wolontariusze zgłoszeni do projektu mieli za zadanie udzielenie wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym osobom zamieszkującym Winnicę i okolice. Po przeanalizowaniu wniosków wybrano 20 dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących, którym udzielono wsparcia. Wolontariusze zadbali o dyskrecję i nieśli pomoc w taki sposób, aby nikogo nie wykluczyć i nie stygmatyzować. Beneficjenci poczuli się zauważeni i zaopiekowani przez swoją ojczyznę.

Partner: WMDO „Dobroczynny zakład – centrum estetycznego wychowania dzieci”. Centrum chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II.

Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 20 osób dzieci z rodzin wielodzietnych, sierot, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.