Dzieci i młodzież z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej zagrały w grę kresową o wybitnych Polakach

W połowie listopada 2019 roku w Zdołbunowie, w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, odbyła się prezentacja wystawy „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa oraz ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. ????

Na spotkanie przybyli dzieci oraz młodzież uczęszczający na zajęcia do Towarzystwa. Po wstępie i zapoznaniu się z zasadami gry zostali podzieleni na założycieli spółek oraz inwestorów. Każdy z graczy chętnie wykonywał polecenia trenera, ułatwiając tym samym współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym. Kiedy opanowali materiał, tzn. biogramy wybitnych Polaków, przeszli do etapu nabywania akcji oraz obliczania własnych strat i zysków.

Na zakończenie z chęcią wypowiadali się, w jaki biznes, ich zdaniem, warto inwestować, by zdobyć fortunę. Uczestnicy rozeszli się do domów z nową wiedzą oraz być może z pomysłami na swój własny przyszły biznes.