Dzieci i młodzież z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej zagrały w grę kresową o wybitnych Polakach

W połowie listopada 2019 r. w Zdołbunowie w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa oraz ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 🇵🇱🇺🇦
Na spotkanie przybyły dzieci oraz młodzież uczęszczające na zajęcia do Towarzystwa. Po wstępie i zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w grze młodzież została podzielona na założycieli spółek oraz inwestorów. Każdy z uczestników chętnie wykonywał polecenia trenera w  ten sposób ułatwiając współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym. Kiedy opanowali materiał, tzn. biogramy wybitnych Polaków, uczniowie przeszli do etapu nabywania akcji oraz obliczania własnych strat i zysków. Zebrani, z chęcią wypowiedzieli się w jaki biznes, ich zdaniem, warto inwestować by zdobyć fortunę. Uczestnicy rozeszli się po domach z nową wiedzą oraz możliwe z pomysłami na swój własny przyszły biznes.