Wystawa i gra ekonomiczno-historyczna o wielkich Polakach na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Winnicy

Spotkanie poświęcone wielkim Polakom, którzy przyczynili się do rozwoju gospodarki, przedsiębiorczości i przemian społecznych w XIX wieku – wieku pary i pieniądza, odbyło się 26 listopada 2019 roku w Centrum Polskim im. Ignacego Jana Paderewskiego, działającym przy Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Winnicy. W jego ramach została zaprezentowana wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” i przeprowadzona gra ekonomiczno-historyczna.

Celem wystawy i gry jest prezentacja sylwetek wybitnych Polaków, działaczy politycznych i społecznych, a także ekonomistów, przemysłowców i wynalazców oraz wyeksponowanie ich osiągnięć na tle gwałtownych przemian gospodarczych, które zachodziły w XIX wieku na ziemiach polskich (obecnie są to tereny Ukrainy, Białorusi, Litwy). Rozwój rolnictwa, włókiennictwa i górnictwa wymagał modernizacji maszyn, co z kolei stało się przyczyną wynalazków i uprzemysłowienia.

Sesja na giełdzie ze sprzedażą i kupnem akcji bardzo zainteresowała wszystkich uczestników, każdy z nich starał się z jednej strony zachęcić i przekonać do kupowania, a z drugiej strony – jak najlepiej zainwestować swoje pieniądze. Praktyczna gra daje praktyczne doświadczenie i ułatwia zapamiętywanie informacji o wybitnych Polakach.

Grę przeprowadziła trener Maria Kozyrska-Mazur.

Projekt został zrealizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Zdjęcia : Aleks Mazur