Wystawa i gra poświęcona wybitnym Polakom XIX wieku w Bykówce

Przed świętami Bożego Narodzenia wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” oraz towarzysząca jej gra ekonomiczna dotarły do młodzieży uczęszczającej na zajęcia do Towarzystwa Polaków na Ukrainie im. Jana Pawła II w Bykówce (obw. żytomierski). Ponad 40 uczniów w [...]
Czytaj więcej

Wielcy Polacy dla Polski i świata – realizacja projektu w Łucku

Projekt edukacyjny „Wielcy Polacy dla Polski i świata”, łączący grę ekonomiczną oraz związaną z nią wystawę, ma na celu promowanie historii Polski, osiągnięć polskich przedsiębiorców, naukowców i działaczy społecznych, a także kształtowanie przedsiębiorczości u młodzieży szkolnej. 15 grudnia, w niedzielę, realizatorzy projektu zawitali do [...]
Czytaj więcej

W Łucku odbyła się gra ekonomiczna „Wielcy Polacy dla Polski i świata”

„Przenosimy się do ХІХ wieku, wieku pary wodnej i kapitału” – takie słowa zabrzmiały na początku gry „Wielcy Polacy dla Polski i świata”, w której wzięli udział uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu. Projekt edukacyjny „Wielcy Polacy dla Polski i świata”, łączący [...]
Czytaj więcej

Ekonomiczna gra kresowa w PKO Stowarzyszeniu „Rodzina”

Gra ekonomiczna, która była przeprowadzona 22 listopada w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” , to było bardzo ciekawe wydarzenie dla naszych dzieci. Natalia Szumlańska z Żytomierza zaprezentowała ją dwóm grupom. Gra polegała [...]
Czytaj więcej

Gra ekonomiczna i wystawa o wybitnych Polakach XIX wieku w Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków im. Władysława Reymonta w Horoszowie

23  listopada 2019 roku w wystawie oraz grze ekonomicznej wzięła udział młodzież uczęszczająca na zajęcia Szkółki Sobotnio-Niedzielnej działającej przy Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków im. Władysława Reymonta. Licznie obecni uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali informacji o XIX-wiecznej historii Polski i świata, o dziejach Polski i [...]
Czytaj więcej

Wielcy Polacy dla Polski i świata – wystawa i gra ekonomiczna w Chmielnickim

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej działającej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie zagrali w ekonomiczną grę kresową poświęconą wybitnym Polakom, którzy zdobyli sławę dzięki swoim wynalazkom, nowatorskim ideom i ogromnej wierze w siebie i chęci pomocy ludziom. Towarzysząca grze wystawa pomogła przybliżyć [...]
Czytaj więcej

Młodzież z Kijowa poznała postacie wybitnych Polaków XIX wieku i ich wynalazki

W piątek, 22 listopada 2019 roku, w Kijowie, w Szkole Sobotniej działającej przy Związku Polaków Lewego Brzegu, odbyła się prezentacja wystawy „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. [...]
Czytaj więcej

Uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce w Żytomierzu spróbowali szczęścia na XIX-wiecznej giełdzie

20 listopada 2019 roku uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce wzięli udział w grze ekonomicznej, poświęconej wybitnym Polakom. Po wysłuchaniu krótkiego wykładu o losach Polski i Polaków w wieku XIX oraz historii rozwoju gospodarki na świecie przystąpili do gry. W wyniku losowania podzielili się na dwie grupy: oferentów i inwestorów. Osoby [...]
Czytaj więcej

Dzieci i młodzież z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej zagrały w grę kresową o wybitnych Polakach

W połowie listopada 2019 roku w Zdołbunowie, w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, odbyła się prezentacja wystawy „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa oraz [...]
Czytaj więcej

Prezentacja wystawy o wybitnych Polakach w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. T. Czackiego w Zdołbunowie

W połowie listopada 2019 roku w Zdołbunowie, w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. T. Czackiego, odbyła się prezentacja wystawy „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa oraz [...]
Czytaj więcej
Skip to content