Prezentacje wystawy o wybitnych Polakach w Kulturalno-Oswiatowym Centrum im. T. Czackiego w Zdołbunowie

W połowie listopada 2019 r. w Zdołbunowie w OS Kulturalno-Oswiatowe Centrum im. T. Czackiego odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa oraz ekonomiczna [...]
Czytaj więcej