Prezentacja wystawy o wybitnych Polakach w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. T. Czackiego w Zdołbunowie

W połowie listopada 2019 roku w Zdołbunowie, w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. T. Czackiego, odbyła się prezentacja wystawy „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa oraz ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. ????

W wydarzeniu wzięły udział dzieci polskiego pochodzenia uczęszczające na zajęcia do Towarzystwa. Mimo młodego wieku dość szybko opanowały materiał, tzn. biogramy wybitnych Polaków, wiedzę na temat ich wpływu na rozwój gospodarki w wieku XIX oraz przemiany społeczne. Z zainteresowaniem zapoznały się z informacją zawartą na planszach wystawy oraz zabrały się do realizacji zadań gry oraz jej podsumowania.

Część gry zwana giełdą wywołała burzę pozytywnych emocji i przybiegła dość dynamicznie. Jej uczestnicy z chęcią wypowiadali się, w jaki biznes, ich zdaniem, warto inwestować oraz obliczali swoje zarobki i straty.

Dzieci wraz dorosłymi członkami CKO wspaniale się bawiły, pogłębiając wiedzę o wielkich Polakach, którzy żyli i pracowali na ziemiach polskich w wieku XIX.