Prezentacje wystawy o wybitnych Polakach w Kulturalno-Oswiatowym Centrum im. T. Czackiego w Zdołbunowie

W połowie listopada 2019 r. w Zdołbunowie w OS Kulturalno-Oswiatowe Centrum im. T. Czackiego odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa oraz ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 🇵🇱🇺🇦
Uczestnikami były dzieci z polskich rodzin, uczęszczające na zajęcia do Towarzystwa. Mimo młodego wieku uczestnicy warsztatów dość szybko opanowali materiał, tzn. biogramy wybitnych Polaków, powiedzieli o wpływie na rozwój gospodarki w wieku XIX oraz zmiany społeczne. Z zaiteresowaniem zapoznali się z informacją zawartą na planszach wystawy oraz zabrały się do realizacji zadań gry oraz jej podsumowania. Część gry zwana giełdą wywołała burzę pozytywnych emocji i przybiegła dość  dynamicznie.  Zebrani, z chęcią wypowiedzieli w jaki biznes, ich zdaniem, warto inwestować oraz obliczyli swoje zarobki oraz straty. Dzieciaki wraz dorosłymi członkami NGO wspaniale się bawili, pogłębiając wiedzę o wielkich Polakach, którzy żyli i pracowali na ziemiach polskich w wieku XIX.