Młodzież z Szarogrodu i Winnicy wspólnie zagrała w grę ekonomiczną o wielkich Polakach

Spotkanie uczniów z Szarogrodu i Winnicy odbyło się we wtorek 26 listopada w Szkole Średniej nr 31 w Winnicy. Z ogromnym zainteresowaniem młodzież zapoznała się z informacjami i zdjęciami przedstawionymi na planszach wystawy „Wielcy Polacy dla Polski i świata”. Wcielając się w jedną z sześciu postaci przedsiębiorców, uczniowie przygotowali własne mowy: kim jestem? co zrobiłem? jaką spółkę chcę założyć i dlaczego warto w nią inwestować?

Celem założycieli spółek było zainteresowanie inwestorów i pozyskanie funduszy na rozwój swoich biznesów, zapewniając w ten sposób środki finansowe na realizację przedsięwzięć. Po usłyszeniu kilkuminutowego przemówienia potencjalni akcjonariusze musieli szybko zważyć ryzyko, możliwości i zainwestować.

Sesja kupna i sprzedaży akcji na giełdzie odbywała się dwukrotnie. Uczniowie bardzo emocjonalnie reagowali na zmiany cen na swoje akcje po latach, które zostały opisane w ówczesnych gazetach, a mianowicie w „Gazecie Handlowej” z roku 1882 i 1893.

Gramy, uczymy się i rozwijamy razem!