Wielcy Polacy dla Polski i świata – realizacja projektu w Łucku

Projekt edukacyjny „Wielcy Polacy dla Polski i świata”, łączący grę ekonomiczną oraz związaną z nią wystawę, ma na celu promowanie historii Polski, osiągnięć polskich przedsiębiorców, naukowców i działaczy społecznych, a także kształtowanie przedsiębiorczości u młodzieży szkolnej.

15 grudnia, w niedzielę, realizatorzy projektu zawitali do Szkoły Sobotnio-Niedzielnej funkcjonującej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki. Podczas gry młodzi inwestorzy i przedsiębiorcy przeżyli wiele pozytywnych emocji, poszerzyli swoją wiedzę z zakresu historii i ekonomii oraz zrozumieli, że aby osiągnąć wytyczony cel, należy ciągle uzupełniać swoją wiedzę i nie poddawać się, jeżeli nie wszystko udaje się od razu.

Projekt „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”  jest realizowany przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.