W Łucku odbyła się gra ekonomiczna „Wielcy Polacy dla Polski i świata”

„Przenosimy się do ХІХ wieku, wieku pary wodnej i kapitału” – takie słowa zabrzmiały na początku gry „Wielcy Polacy dla Polski i świata”, w której wzięli udział uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu.

Projekt edukacyjny „Wielcy Polacy dla Polski i świata”, łączący grę ekonomiczną oraz związaną z nią wystawę, ma na celu promowanie historii Polski, osiągnięć polskich przedsiębiorców, naukowców i działaczy społecznych, a także kształtowanie przedsiębiorczości u młodzieży szkolnej. W niedzielę, 15 grudnia, realizatorzy projektu zawitali do Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Łucku.

Gra polega na tym, że jej uczestnicy dzielą się na dwie grupy: przedsiębiorców oraz inwestorów. Przedsiębiorcy przestawiają inwestorom swój życiorys oraz reklamują własne projekty. Służy temu 15 plansz wystawy, na których krótko i treściwie podane są informacje pozwalające inwestorom podjąć decyzje, w który projekt można z korzyścią ulokować kapitał.

Wśród bohaterów gry jest m.in. wynalazca Jan Szczepanik, pochodzący ze wsi Rudniki (obecnie przedmieścia Mościsk w obwodzie lwowskim). Był on autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych. Jego przyjaciel Mark Twain, a w ślad za nim cały świat nazywał Szczepanika polskim Edisonem. Jan Szczepanik dokonał wielu wynalazków z dziedziny techniki filmowej, zaprojektował kamizelkę kuloodporną, kolorymetr, karabin elektryczny, przyrząd służący do tworzenia kopii 3D (i to na początku XX wieku!). Kolejna ważna dla gry postać to Franciszek Stefczyk, który założył w Galicji pierwsze spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, nazywane powszechnie kasami Stefczyka. Stały się one podstawą odrodzenia wsi, kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Bohaterami gry są również: założyciel Banku Polskiego Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, pionier przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz, pomysłodawca kolei żelaznych w Galicji Leon Sapieha, działacz społeczny Jan Tadeusz Lubomirski oraz prekursor działalności letniskowej Michał Elwiro Andriolli.

Wszyscy ci przedsiębiorcy są znanymi postaciami historycznymi z wielkimi osiągnięciami, którym zdarzały się również wielkie upadki. Uczniowie, którzy wcielili się w rolę inwestorów, uświadomili to sobie, kiedy po dokonaniu inwestycji na giełdzie w wybrane przez siebie projekty, poznali dwuletnie dane statystyczne dotyczące działalności wymienionych osób. Niektórzy z nich zarobili dzięki udanym inwestycjom, niektórzy dużo stracili. Po wyciszeniu emocji na uczestników gry czekała kolejna niespodzianka: pięcioletnie sprawozdanie o stanie ich inwestycji. Okazało się, że niektóre projekty przez cały ten okres rozwijały się pomyślnie, a niektóre poniosły klęskę, natomiast wczorajsi pechowcy, dzięki uporowi i, oczywiście, szczęściu, osiągnęli sukces.

Młodzi inwestorzy i przedsiębiorcy przeżyli wiele pozytywnych emocji, poszerzyli swoją wiedzę z zakresu historii i ekonomii oraz zrozumieli, że aby osiągnąć wytyczony cel, należy ciągle uzupełniać swoją wiedzę i nie poddawać się, jeżeli nie wszystko udaje się od razu.

Grę prowadziła Natalia Szumlańska, prezes Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki, wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie. Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich

Źródło: http://monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/8067-24730.html