Wielcy Polacy dla Polski i Świata – Wystawa i gra ekonomiczna w Chmielnickim

Uczniowie  Polskiej Szkoły Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie zagrali w ekonomiczną grę kresową poświęconą wybitnym Polakom, którzy zdobyli sławę dzięki swoim wynalazkom, nowatorskim ideą i ogromnej wierze w siebie i chęć pomocy ludziom.  Towarzysząca grze wystawa pomogła przybliżyć sylwetki   działaczy politycznych i społecznych, a także ekonomistów, przemysłowców i wynalazców związanych z Kresami Wschodnimi oraz wyeksponowanie ich osiągnięć na tle gwałtownych przemian gospodarczych, które zaszły w XIX wieku na ziemiach polskich. Wśród zaprezentowanych postaci są Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk. Zajęcia  w Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, których wzięło udział ponad 60 uczniów z klas 9-11 zostały przeprowadzone w dniach 16-19 października. Ponadto sylwetki wybitnych Polaków na gablotach były opracowywane podczas zajęć przez innych nauczycieli.

Wystawa i gra zostały zrealizowane  w ramach projektu “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Polska Szkoła Sobotnia przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Języka Polskiego na Ukrainie istnieje od 1993 roku i posiada bogatą historię i tradycję. Jej sale do nauki języka polskiego  dobrze są wyposażone i doposażone za pośrednictwem FWiD ze środków Senatu RP. Zajęcia są prowadzone w trzech salach, które wystrojone w elementy polskości i sprzęt multimedialny. W szkole uczy się 148 uczniów  i z nimi pracuje 6 nauczycieli z odpowiednim  wykształceniem.  Szkoła wykorzystuję potencjał naukowy Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego . Na bazie szkoły często są przeprowadzane lekcje pokazowe dla nauczycieli języka polskiego oraz seminaria naukowo-metodyczne. Uczniowie szkoły zajmują wysokie lokaty w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,  Olimpiadzie Historii Polski na Ukrainie oraz innych konkursach tematycznych. Szkoła chlubi się swoimi wychowankami, którzy zajmują wysokie pozycje w kręgach naukowych i w społeczeństwie.

Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej

Julia Sierkowa