Wielcy Polacy dla Polski i świata – wystawa i gra ekonomiczna w Chmielnickim

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej działającej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie zagrali w ekonomiczną grę kresową poświęconą wybitnym Polakom, którzy zdobyli sławę dzięki swoim wynalazkom, nowatorskim ideom i ogromnej wierze w siebie i chęci pomocy ludziom. Towarzysząca grze wystawa pomogła przybliżyć sylwetki działaczy politycznych i społecznych, a także ekonomistów, przemysłowców i wynalazców związanych z Kresami Wschodnimi oraz wyeksponować ich osiągnięcia na tle gwałtownych przemian gospodarczych, które zaszły w XIX wieku na ziemiach polskich. Wśród zaprezentowanych postaci są Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.

Zajęcia w Polskiej Szkole Sobotniej, w których wzięło udział ponad 60 uczniów z klas IX-XI, zostały przeprowadzone w dniach 16-19 października. Ponadto sylwetki wybitnych Polaków przedstawionych na planszach wystawy zostały opracowywane podczas zajęć przez innych nauczycieli.

Wystawa i gra zostały zrealizowane w ramach projektu „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Działająca przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Języka Polskiego na Ukrainie Polska Szkoła Sobotnia istnieje od 1993 roku i ma bogatą historię i tradycję. Jej sale do nauki języka polskiego są dobrze wyposażone i doposażone za pośrednictwem FWiD ze środków Senatu RP. Zajęcia są prowadzone w trzech klasach, których wystrój składa się z elementów nawiązujących do polskości i w których znajduje się sprzęt multimedialny. W szkole uczy się 148 uczniów, z którymi pracuje 6 nauczycieli z odpowiednim wykształceniem. Szkoła wykorzystuje potencjał naukowy Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. W szkolnych pomieszczeniach często są przeprowadzane lekcje pokazowe dla nauczycieli języka polskiego oraz seminaria naukowo-metodyczne. Uczniowie szkoły zajmują wysokie miejsca w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historii Polski na Ukrainie oraz innych konkursach tematycznych. Szkoła chlubi się swoimi wychowankami, którzy zajmują wysokie pozycje w kręgach naukowych i w społeczeństwie.

Julia Sierkowa, dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej