Młodzież z Kijowa poznała postacie wybitnych Polaków XIX wieku i ich wynalazki.

piątek22 listopada 2019 r. w Kijowie w Szkole sobotniej przy Związku Polaków Lewego Brzegu odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Wystawie towarzyszyła gra ekonomiczna poświęcona przedsiębiorczym Polakom z XIX wieku.
W warsztatach wzięli udział uczniowie pochodzące z polskich rodzin i uczęszczające na zajęcia do Szkółki. Na wstępie, wspomnieli wraz z prowadzącą etapy  historii Polski, jej mieszkańców po rozbiorach. Warto podkreślić, że Młodzież z wielkim zapałem uczestniczyła w grze, poznając w ten sposób biogramy wybitnych Polaków, ich wpływ na rozwój gospodarki w wieku XIX. Tego typu zajęcia pozwalają rozwijać umiejętności analityczne, marketingowe oraz finansowe u młodzieży. Poznając nowe słownictwo, tym razem ekonomiczne, uczestnicy warsztatów rozszerzają swój zasób leksykalny. Atmosfera panująca wśród uczestników pozwoliła każdemu  poznać coś nowego, a może nawet pomyśleć o swoim przyszłym losie, wyborze zawodu.