Młodzież z Kijowa poznała postacie wybitnych Polaków XIX wieku i ich wynalazki

W piątek, 22 listopada 2019 roku, w Kijowie, w Szkole Sobotniej działającej przy Związku Polaków Lewego Brzegu, odbyła się prezentacja wystawy „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wystawie towarzyszyła gra ekonomiczna poświęcona przedsiębiorczym Polakom z XIX wieku.

W warsztatach wzięli udział uczniowie z polskich rodzin uczęszczający na zajęcia do szkółki. Na wstępie została przypomniana historia Polski i jej mieszkańców po rozbiorach. Młodzież z wielkim zapałem uczestniczyła w grze, poznając w ten sposób biogramy wybitnych Polaków, ich wpływ na rozwój gospodarki w wieku XIX.

Tego typu zajęcia pozwalają rozwijać umiejętności analityczne, marketingowe i finansowe młodzieży, a także językowe. Poznając nowe słownictwo, tym razem ekonomiczne, uczestnicy warsztatów poszerzyli swój zasób leksykalny. Atmosfera panująca podczas gry pozwoliła każdemu nauczyć się czegoś nowego, a może nawet pomyśleć o swojej przyszłości, wyborze zawodu.