Wystawa i gra poświęcona wybitnym Polakom XIX wieku w Bykówce

Przed świętami Bożego Narodzenia wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” oraz towarzysząca jej gra ekonomiczna dotarły do młodzieży uczęszczającej na zajęcia do Towarzystwa Polaków na Ukrainie im. Jana Pawła II w Bykówce (obw. żytomierski).

Ponad 40 uczniów w różnym wieku na wstępie zapoznało się historią XIX wieku. Z zainteresowaniem wysłuchali oni wiadomości na temat tego, co działo się wówczas w Polsce i na świecie, jak toczyły się losy Polski i Polaków po rozbiorach. Następnie zostali zaznajomieni z zasadami gry. Po rozdzieleniu między sobą ról jedni zaczęli zgłębiać biogramy wielkich Polaków, inni, tzw. inwestorzy, opanowywać informacje zawarte na wystawie i zastanawiać się, w co warto zainwestować. Po części zwanej giełdą chętnie dzielili się informacjami na temat dokonanych inwestycji i tego, które przedsięwzięcia są dziś, ich zdaniem, opłacalne.

Udział uczniów w tym projekcie pozwala realizować nie tylko cele edukacyjne, lecz także kształtuje w nich poczucie patriotyzmu, dumę z historii Polski i Polaków, a także świadomość narodową.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. ????