Wyniki I etapu IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą

I etap IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości” odbył się w 25. szkolnych komisjach egzaminacyjnych w 10 krajach!!!

15 i 16 listopada 2019 roku młodzież polskiego pochodzenia w wieku licealnym przystąpiła do egzaminu pisemnego Olimpiady Historii Polski na Ukrainie: w Chmielnickim, Kijowie, we Lwowie, w Łucku, Równem, Winnicy, Żytomierzu, Odessie, Kropywnyckim i Krzywym Rogu; na Białorusi: w Grodnie, Mińsku, Berezie, na Litwie w Wilnie; w Niemczech: w Berlinie, Monachium, Norymberdze i Remseck; w Austrii w Wiedniu; Holandii w Hadze; Belgii w Antwerpii i Mons; Norwegii w Oslo; we Francji w Paryżu oraz w Grecji w Atenach. Ponad 300 osób zmierzyło się z pytaniami z zakresu historii Polski od Piastów do współczesności. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Do II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości” zostało zakwalifikowanych 89 osób.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”:

Lp. Kraj Miasto Dane placówki Kod Wynik Imię i Nazwisko (ucznia)
1 Ukraina Chmielnicki Centrum Kultury Polskiej w Połonnem UCh51 finalista III OHP  Anna Gliwinska
2 Ukraina Kropywnycki Polska Szkoła Sobotnia przy Stowarzyszeniu „POLONIA”
im. K. Szymanowskiego
w Kropywnyckim
UKi5 finalista III OHP  Agłaja Zubryczewa
3 Ukraina Odessa Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.
A. Mickiewicza w Odessie
UO10 finalista III OHP  Kateryna Voznychka
4 Ukraina Żytomierz Ośrodek Kultury
i Tradycji Polskich
w Żytomierzu
UZ5 finalista III OHP  Świętosław Żdaniuk
5 Grecja Ateny Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
GA2 36  Szymon Kozłowski
6 Niemcy Remseck Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium
z siedzibą w Remseck
NR1 36  Michał Adam Bujak
7 Ukraina Równe Centrum Kulturalno-Oświatowe
im. T. Czackiego
UR5 35  Władysław Bojko
8 Grecja Ateny Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
GA1 34  Daniel Jankowski
9 Holandia Haga Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze HH4 33  Stanisław Perkowski
10 Ukraina Lwów Szkoła Średnia nr 10
im. św. Marii Magdaleny
we Lwowie
UL9 33  Marcin Szarybury
11 Litwa Wilno Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie LW1 33  Gabriela Wojniłło, IVB
12 Białoruś Bereza Państwowy Urząd Oświaty „Strihińska średnia szkoła” agromiasteczko Strihiń rejon bereski, obwód brzeski BB1 32  Paweł Harmatny
13 Ukraina Kijów Dom Polski w Kijowie UK2 32  Brajko Aleksandra
14 Ukraina Kijów Polska Szkoła Sobotnia
w Kijowie przy ZPU
UK4 32  Paweł Ladońko
15 Ukraina Kropywnycki Polska Szkoła Sobotnia przy Stowarzyszeniu „POLONIA”
im. K. Szymanowskiego
w Kropywnyckim
UKi2 32  Katarzyna Kołesnyk
16 Ukraina Lwów Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Iwano-Frankiwsku
UL1 32  Danuta Grabowska
17 Ukraina Lwów Szkoła Średnia nr 10
im. św. Marii Magdaleny we Lwowie
UL12 32  Paweł Derkacz
18 Grecja Ateny Zespół Szkół
im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
GA3 31  Patryk Świnoga
19 Białoruś Bereza Państwowy Urząd Oświaty „Strihińska średnia szkoła” agromiasteczko Strihiń rejon bereski, obwód brzeski BB2 31  Margarita Ciuszkiewicz
20 Niemcy Berlin Szkoła Polska
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
NB9 31  Aleksander Szwarc
21 Ukraina Lwów Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Iwano-Frankiwsku
UL2 31  Taisa Strużańska
22 Ukraina Lwów Szkoła Średnia nr 10
im. św. Marii Magdaleny
we Lwowie
UL5 31  Weronika Kamilia   Sosnowska
23 Ukraina Odessa Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.
A. Mickiewicza w Odessie
UO3 31  Artem Andrieiev
24 Ukraina Łuck SKP im. E. Felińskiej
na Wołyniu, Łuck
UŁ6 30  Yaroslav Andriichuk
25 Belgia Mons Szkoła Polska
przy Ambasadzie RP
w Brukseli
BeM5 30  Krystian Pikul
26 Belgia Mons Szkoła Polska
przy Ambasadzie RP
w Brukseli
BeM2 30  Mateusz Przybylski
27 Austria Wiedeń Szkoła Polska
im. Jana III Sobieskiego
przy Ambasadzie RP
w Wiedniu
AW2 30  Marta Czaplińska
28 Austria Wiedeń Szkoła Polska
im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP
w Wiedniu
AW5 30  Rafał Dąbek
29 Litwa Wilno Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie LW3 30  Natalia Urbanowicz, IVB
30 Ukraina Chmielnicki Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP UCh13 29  Anastasiia Serdeha
31 Ukraina Chmielnicki Polskie Stowarzyszenie
w Storożyńcu
UCh45 29  Edgar Zaworotny
32 Ukraina Chmielnicki Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP UCh19 29  Roman Zdybel
33 Ukraina Lwów Szkoła Średnia nr 10
im. św. Marii Magdaleny we Lwowie
UL6 29  Aleksandr- Hubert   Targoński
34 Ukraina Lwów Centrum Kulturalno- Oświatowe „Orzeł Biały” UL14 29  Maksym Marmulak
35 Francja Paryż Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu FP2 29  Daniel Szczepański
36 Litwa Wilno Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie LW14 29  Agata Bruzgul, IVC
37 Litwa Wilno Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie LW11 29  Agnė Skubilovaitė, IID
38 Litwa Wilno Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie LW2 29  Anna Kamila   Samakalowa, IVB
39 Ukraina Winnica Szkoła-Liceum nr 7  Winnica UW2 29  Jana Zaremba
40 Belgia Antwerpia SPK im. gen. Maczka Antwerpia BeA1 28  Nicole Borecki
41 Ukraina Chmielnicki Polskie Stowarzyszenie
w Storożyńcu
UCh46 28  Daniel Mocak
42 Belgia Mons Szkoła Polska
przy Ambasadzie RP
w Brukseli
BeM4 28  Kacper Popiołek
43 Austria Wiedeń Szkoła Polska
im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
AW4 28  Maciej Czapliński
44 Ukraina Winnica Szkoła-Liceum nr 7 Winnica UW3 28  Diana Marceniuk
45 Ukraina Chmielnicki Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP UCh11 27  Elżbieta Fedorets
46 Ukraina Chmielnicki Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP UCh18 27  Wiktoria Basista
47 Ukraina Lwów Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Reja
w Żydaczowie
UL32 27  Bożena Kacedan
48 Ukraina Lwów Szkoła Średnia nr 10
im. św. Marii Magdaleny we Lwowie
UL7 27  Marian-Dominik Bereza
49 Ukraina Lwów Centrum Kulturalno- Oświatowe „Orzeł Biały” UL16 27  Weronika Myśko
50 Ukraina Łuck SKP im. E. Felińskiej
na Wołyniu, Łuck
UŁ2 27  Krystyna Piweń
51 Ukraina Łuck SKP im. E. Felińskiej
na Wołyniu, Łuck
UŁ1 27  Sofia Plaszko
52 Ukraina Odessa Szkoła nr 121
z nauczaniem języka polskiego w Odessie
UO2 27  Jana Gricenko
53 Litwa Wilno Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie LW15 27  Jakub Karasiuk IIIC
54 Ukraina Winnica Szkoła-Liceum nr 7 Winnica UW22 27  Bohdana Dyrenko
55 Belgia Antwerpia SPK im. gen. Maczka Antwerpia BeA2 26  Wiktor Giedroyc-Juraha
56 Ukraina Chmielnicki Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP UCh16 26  Krystyna Zdybel
57 Ukraina Chmielnicki Polsko-Ukraińskie Centrum UCh23 26  Olga Smyk
58 Ukraina Kijów Polska Szkoła Sobotnia
w Kijowie przy ZPU
UK13 26  Bogdana Wasylewa
59 Ukraina Kropywnycki Polska Szkoła Sobotnia przy Stowarzyszeniu „POLONIA”
im. K. Szymanowskiego
w Kropywnyckim
UKi1 26  Iwan Kowalow
60 Ukraina Lwów Polska Szkoła Sobotnia   im. Jana Pawła II
przy Сentrum Oświaty pozaszkolnej w Samborze
UL33 26  Krystyna Prendkiewicz
61 Białoruś Mińsk ZPB w Mińsku BM1 26  Dziwejkus Nikita
62 Niemcy Monachium Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym
w Monachium
NM3 26  Jan Szymański
63 Niemcy Norymberga Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium
z siedzibą w Norymberdze
NN7 26  Katarzyna Andrzelika   Mazur
64 Ukraina Odessa Szkoła nr 121
z nauczaniem języka polskiego w Odessie
UO1 26  Aleksy Gorczyński
65 Ukraina Odessa Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.
A. Mickiewicza w Odessie
UO4 26  Olha Luhovska
66 Ukraina Żytomierz Sobotnia Szkoła Nauczania Języka Polskiego, Historii
i Kultury
UZ11 26  Antoni Gonczaruk
67 Ukraina Żytomierz Sobotnia Szkoła Nauczania Języka Polskiego, Historii
i Kultury
UZ10 26  Walenty Koziński
68 Ukraina Chmielnicki Polsko-Ukraińskie Centrum UCh27 25  Maryna Podolska
69 Białoruś Grodno Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego
przy ZPB w Grodnie
BG8 25  Agnieszka Komincz
70 Ukraina Kijów Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach UK1 25  Elżbieta Dowżuk
71 Ukraina Kijów Polska Sobotnia Szkoła
w Kijowie przy ZPU
UK7 25  Georgij Szłapacki
72 Ukraina Lwów Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku UL4 25  Aleksander Czekan
73 Ukraina Lwów Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej
w Nowym Rozdole
UL27 25  Alina Smerek
74 Ukraina Lwów Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Iwano-Frankiwsku
UL3 25  Anna Hałacka
75 Ukraina Lwów Centrum Kulturalno- Oświatowe „Orzeł Biały” UL15 25  Diana Wołos
76 Belgia Mons Szkoła Polska
przy Ambasadzie RP
w Brukseli
BeM1 25  Miłosz Gregorczyk
77 Ukraina Odessa Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.
A. Mickiewicza w Odessie
UO7 25  Mariia Kutinowa
78 Austria Wiedeń Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP
w Wiedniu
AW3 25  Patrycja Milo
79 Ukraina Winnica Szkoła-Liceum nr 7 UW1 25  Sergij Radko
80 Ukraina Winnica Szkoła-Liceum nr 7 UW19 25  Zakhar Pylypak
81 Ukraina Żytomierz Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu UZ2 25  Yana Kashyrkina
82 Belgia Antwerpia SPK im. gen. Maczka Antwerpia BeA3 24  Szymon Studzinski
83 Ukraina Chmielnicki Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP UCh36 24  Kasijanczuk Tetiana
84 Białoruś Grodno Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego
przy ZPB w Grodnie
BG3 24  Dymitr Sieliło
85 Ukraina Kijów Polska Sobotnia Szkoła
w Kijowie przy ZPU
UK20 24  Zofia Koroniewska
86 Ukraina Winnica Szkoła-Liceum nr 7 UW21 24  Karyna Demchuk
87 Ukraina Żytomierz Liceum nr 11 w Nowogrodzie Wołyńskim UZ19 24  Anastazja Karasewycz
88 Ukraina Żytomierz Szkoła Wiedzy o Polsce UZ23 24  Andrzej Bileusz
89 Ukraina Żytomierz Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki UZ21 24  Weronika Aleksjejenko

Kompletne listy osób wraz z wynikami zostały przesłane do szkolnych komisji egzaminacyjnych.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady składamy serdeczne gratulacje!!!

Informacje dla uczestników II (okręgowego) etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”.

II etap Olimpiady odbędzie się w marcu 2019 roku w komisjach okręgowych wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady do 30 stycznia 2019 r.

Zasady uczestnictwa i organizacji II etapu Olimpiady Historii Polski znajdują się w: REGULAMIN OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020  

 OLIMPIADA HISTORII POLSKI 2019/2020 – SPIS LEKTUR 

TEMATY do samodzielnego przygotowania prezentacji multimedialnej lub eseju na II etap Olimpiady Historii Polski 2019/2020 

Olimpiada Historii Polski to bezprecedensowe przedsięwzięcie Fundacji Wolność i Demokracja i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, która odpowiada za organizację Olimpiady. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej.

ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania uczestników i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują komisje szkolne.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania uczestników w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP lub domy polskie. Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny składany przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny, na miejscu lub on-line.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.

Kontakt: [email protected]  

REGULAMIN OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020   

HARMONOGRAM OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020 

Kontakt: [email protected]  

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

ORGANIZATORZY: 

     

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.