Ekonomiczna gra kresowa w PKO Stowarzyszeniu „Rodzina”

Gra ekonomiczna, która była przeprowadzona 22 listopada w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” , to było bardzo ciekawe wydarzenie dla naszych dzieci.
Natalia Szumlańska z Żytomierza zaprezentowała ją dwóm grupom. Gra polegała na tym, że uczestników podzielono w wyniku losowania na przedsiębiorców i inwestorów. W czasie gry dzieci zapoznały się z biografiami i działalnością utalentowanych ludzi biznesu XIX wieku, którzy przyczynili się do rozwoju Polski, będącej pod zaborami. To książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Ignacy Łukasiewicz, Franciszek Stefczyk, Leon Sapieha, Jan Szczepanik i Michał Elwiro Andriolli. Nabywcy akcji analizowali, które kupić, ryzykowali, a potem dowiedzieli się, ile zarobili.
Ta gra pokazuje nam, że przez rozwój gospodarki i biznesu Polska przybliżała się do odzyskania niepodległości.
Dziękujemy pani Natalii i Fundacji Wolność i Demokracja!

Projekt jest współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Helena Nowak