Uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce w Żytomierzu spróbowali szczęścia na XIX -wiecznej giełdzie

Dzisiaj, 20 listopada br. uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce wzięli udział w grze ekonomicznej, poświęconej wybitnym Polakom. Po odsłuchaniu krótkiego wykładu o losach Polski i Polaków w wieku XIX oraz historii rozwoju gospodarki w świecie, uczniowie Szkółki wybrali  losy i chętnie pełnili swoje role w grze. Pracując z biogramami wielkich Polaków zdobywali nową wiedzę oraz poznawali nowe słownictwo. Giełda pozwoliła nawet tym nieśmałym rozluźnić się i zacząć myśleć o zarobkach. Po podsumowaniu zysków i strat uczniowie rozeszli po domach i może ktoś z nich zaczął już myśleć o własnym interesie.
Projekt “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” realizowany jest w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej  nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem  Fundacja Wolność i Demokracja