Uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce w Żytomierzu spróbowali szczęścia na XIX-wiecznej giełdzie

20 listopada 2019 roku uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce wzięli udział w grze ekonomicznej, poświęconej wybitnym Polakom. Po wysłuchaniu krótkiego wykładu o losach Polski i Polaków w wieku XIX oraz historii rozwoju gospodarki na świecie przystąpili do gry. W wyniku losowania podzielili się na dwie grupy: oferentów i inwestorów. Osoby odgrywające role właścicieli, bankowców, wynalazców zapoznali się z biogramami  wielkich Polaków. Czytając ich życiorysy,  zdobywali nową wiedzę oraz poznawali nowe słownictwo. Inwestorzy zaś kupowali oferowane akcje. Giełda pozwoliła nawet tym nieśmiałym rozluźnić się i zacząć myśleć o zarobkach. Po podsumowaniu zysków i strat uczniowie rozeszli po domach. Może któryś z nich zaczął się zastanawiać nad prowadzeniem w przyszłości własnego interesu.
Projekt „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” realizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  nad Polonią i Polakami za granicą.