Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Naftowa Niepodległość” odbyła się z uczniami z Beresteczka i Złoczowa

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość“, dnia 23.08.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 23 uczniów z polonijnych organizacji w Ukrainie, z Beresteczka i Złoczowa. W uczestnicy połączyły się zdalnie za pośrednictwem ZOOM.

Na początku spotkania powitano uczestników, przedstawiono organizatora lekcji oraz omówiono jej temat. Następnie odbyła się dyskusja z uczestnikami na temat problemów i ograniczeń człowieka pierwotnego, ze szczególnym uwzględnieniem światła i ciepła. Uczestnicy wymyślali następnie zastosowania ognia w życiu naszych dalekich przodków. Ta burza mózgów pozwoliła nam płynnie omówić historię kolejnych wynalazków świetlnych – od ogniska, przez lampki olejne po świeczki. Kolejna burza mózgów poświęcona była wadom świec. Dzięki temu uczestnicy lepiej zrozumieli ludzką potrzebę tworzenia nowych konstrukcji oświetleniowych w kontekście XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. W tym miejscu rozpoczęła się opowieść o Ignacym Łukasiewiczu. Miejsca z nim związane wskazaliśmy na mapie Google. Omówiona została rola apteki w jego odkryciach oraz prześledziliśmy historię jego pierwszych kontraktów. Skupiliśmy się na dokonaniach Łukasiewicza (destylacja ropy oraz konstrukcja lampy naftowej) w kontekście wpływu na rozwój ziem polskich.  W związku z pochodzeniem odbiorców sporo miejsca poświęciliśmy także zagłębiem naftowym eksploatowanym przez polskich inżynierów położonym na terenie obecnej Ukrainie. Wykorzystano również fragmenty filmowe z portalu Youtube.