Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Romantyczna Niepodległa” odbyła się z uczniami z Żytomierza i Korosteszowa

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa“, dnia 24.08.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 20 uczniów z polonijnych organizacji w Żytomierzu i Korosteszowie, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

Spotkanie rozpoczęło się ono od powitania, zaprezentowania projektu oraz przedstawienia tematu. Następnie rozpoczęła się zabawa z wykorzystaniem skojarzeń (obrazy, kadry z filmów) mająca na celu stworzenie listy elementów kultury, które dziś zawdzięczamy romantykom. Odwołaliśmy się więc do filmów grozy, fantasy, komedii romantycznych i popularności podróżniczych vlogerów. Tropy te poruszane były bowiem przez artystów XIX wieku. W tej części zaprezentowaliśmy też fragment zarejestrowanego przedstawienia “Dziadów” aby omówić charakterystyczny nastrój grozy i tajemniczości. Dużo miejsca poświęcono przedstawieniu losów Polski i Polaków w XIX wieku. Wykorzystaliśmy także okazji by powiązać Rok Romantyzmu Polskiego z Rokiem Józefa Wybickiego. W trakcie lekcji wykorzystano fragmenty filmowe i muzyczne. Zaprezentowano m.in. fragment zarejestrowanego spektaklu “Dziady”. Omówiono także “Stepy Akermańskie” w nowoczesnej aranżacji Andrzeja Stasiuka i ukraińskiego zespołu “Haydamaky”. W drugiej części spotkania omówiony został wpływ romantyków na upowszechnienie polskiej tradycji narodowej i walk o niepodległość. Spotkanie zakończyliśmy serią pytań i odpowiedzi od uczestników.