Dbamy o polskie cmentarze i kwatery wojenne na Ukrainie – 2022

Fundacja Wolność i Demokracja sprawuje na terenach dzisiejszej Ukrainy stałą opiekę nad 24 Miejscami Pamięci. Należą do nich: Cmentarz Obrońców Lwowa („Cmentarz Orląt”), Kwatera Powstańców Styczniowych („Górka Powstańcza”), Kwatera Powstańców Listopadowych (Żelazna Kompania), Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich oraz Kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników” na cmentarzu Janowskim, Kwatera poległych żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. w Mościskach, Kwaterze żołnierzy WP w Stryju, kwatera żołnierzy WP w Busku, Cmentarz pomordowanej polskiej inteligencji w Czarnym Lesie, Zbiorowa mogiła pomordowanych Polaków w Podkamieniu i Palikrowach, cmentarz poległych w 1920 r. żołnierzy Wojska Polskiego w Zadwórzu, mogiła żołnierzy WP w Firlejówce,  mogiła żołnierzy WP w Horpiniu, Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni, Zbiorowa mogiła żołnierzy WP na cm. Bajkowym w Kijowie, oraz kwaterami oraz mogiłami legionowymi w: Bohorodczanach, Rohatyniu, Nadwórnej, Mołotkowie, Sołotwinie, Pasiecznej, Zielonej, Rafajłowej.

Projekt “Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami i kwaterami wojennymi na Ukrainie” to projekt, który jest kontynuacją działań Fundacji Wolność i Demokracja z poprzednich lat.

Opieką objęto polskie kwatery i cmentarze wojenne:

– Kijów (Bykownia) – Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni
– Horpin – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Firlejówka – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Stryj – kwatera żołnierzy 1920-1939
– Zadwórze – cmentarz żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Busk – kwatera żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Rohatyn – mogiła żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich (cm. Janowski we Lwowie)
– Rafajłowa – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Pasieczna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Mołotków – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Zielona – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Sołotwino – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Bohorodczany – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Nadwórna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Podkamień – upamiętnienie ofiar UPA z 1944 roku
– Palikrowy – cmentarz ofiar UPA

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.