Odbyła się kolejna lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z uczestnictwem młodzieży z Szepetówki i Husiatyn

W dniu 24. sierpnia 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja“. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie organizacji polonijnych z sobotniej szkoły przy Nadzbruczańskim Stowarzyszeniu Kultury i Języka Polskiego i sobotnio-niedzielnej szkoły przy Szepetowskim Oddziale Związku Polaków na Ukrainie. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

Wszyscy zgromadzeni zostali poinformowani o temacie lekcji. Spotkanie rozpoczęło się od burzy mózgów poświęconej wpływowi romantyków na współczesną kulturę i popkulturę (filmy grozy, filmy fantasy, komedie romantyczne, vlogi podróżnicze). Każdy z wyżej wymienionych przykładów ilustrowany był opowieścią z przeszłości, fragmentem utworu czy sylwetką romantycznego pisarza. Oprócz polskich romantyków przywołany został Taras Szewczenko, bardzo dobrze znany odbiorcom. Omówione zostały przyczyny tegorocznej lekcji, czyli znaczenie wydania w 1822 roku Ballad i Romansów. Na Mapie Google namierzone zostały także miejsca związane z najsłynniejszymi romantykami polskimi. Wykorzystując klasyczne obrazy historyczne oraz fragmenty ekranizacji “Pana Tadeusza” przedstawiono losy Polaków w okresie zaborów.