Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Romantyczna Niepodległa” odbyła się z uczniami z z Beresteczka i Złoczowa

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa“, dnia 24.08.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 23 uczniów z polonijnych organizacji w Ukrainie, z Beresteczka i Złoczowa. W uczestnicy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

W pierwszej części lekcji zaprezentowano tematy, które fascynowały romantyków, a także te elementy współczesnej kultury, które im zawdzięczamy. Uczestnicy w trakcie burzy mózgów wymienili m.in. horror, komedię romantyczną, gatunki fantasy oraz vlogi podróżnicze. Tematy te były ilustrowane przykładami z klasyki polskich romantyków – odczytano fragmenty “Balladyny”, “Dziadów” oraz “Pielgrzyma”. Opowieść o trudnych losach Polaków podczas zaborów, a zwłaszcza na początku XIX wieku, zilustrowana została fragmentem ekranizacji “Pana Tadeusza”. Wykorzystane zostały także repliki strojów historycznych, w tym mundur żołnierza Księstwa Warszawskiego z 1812 roku. Wspólnie z uczestnikami przeanalizowane zostały fragmenty wybranych utworów polskiego romantyzmu poświęcone walce o niepodległość (m.in. “Fortepian Szopena”, “Do przyjaciół Moskali” itd.). Podsumowując spotkanie omówiliśmy rolę polskich romantyków w podtrzymaniu ducha narodowego w czasach zaborów.