Harcerze z Ukrainy poznają Polskę

W dniach 19-29.07.2022r. odbył się obóz harcerski w stanicy Trzy Morgi w Stobnicy w którym uczestniczyło 19 harcerek i harcerzy z Ukrainy.

Poza typowo harcerskimi aktywnościami takimi jak terenoznawstwo, przyrodoznawstwo, samarytanka, pionierka czy łączność, nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach z języka polskiego, historii, geografii a także dbali o swoją formę w ramach zajęć sportowych takich jak gry zespołowe, pływanie czy gry terenowe na orientację. Ponadto zwiedzili Łódź, Kalisz, Piotrków Trybunalski (wizyta w Archiwum Państwowym i Muzeum) czy Warszawę, w tym cmentarz na Powązkach oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Projekt „Ekspedycja Polska – edukacyjne wyjazdy letnie” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą w 2022 roku oraz  realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.