Nasi podopieczni z Ukrainy uczą się i wypoczywają nad Bałtykiem

W dniach 25.06-04.07.2022 w nadbałtyckim Pobierowie w ramach projektu  „Ekspedycja Polska – edukacyjne wyjazdy letnie” wypoczywało i uczyło się  24 dzieci w wieku 7-13 lat z Żytomierza, Odessy, Chmielnickiego, Winnicy, Stanisławowa czy Równego.
W programie wyjazdu znalazły się warsztaty historyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty językowe wraz z testem wiedzy, zajęcia sportowe i integracyjne. Również był realizowany program edukacyjno-kulturalny związany z okolicami, w których przebywały grupy. Podczas obozu letniego w Pobierowie uczestnicy zwiedzili zagrodę pokazową żubrów, odwiedzili skansen w Recławiu, czy uczestniczyli w warsztatach w Centrum Słowian i Wikingów.
Projekt „Ekspedycja Polska – edukacyjne wyjazdy letnie” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą w 2022 roku oraz  realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.