Przygotowanie do II etapu VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024 i II Konkursu Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą dla Juniorów

Ogłoszenie Komitetu Głównego Olimpiady VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024.

Termin nadsyłania prac II etapu Olimpiady Historii Polski i Konkursu Historii Polski dla Juniorów został wydłużony do 28.02.2024.

Uczeń przekazuje pracę nauczycielowi – nauczyciel wysyła prace uczniów do Fundacji Wolość i Demokracja na adres mailowy: [email protected]

Prosimy o przesłanie prezentacji/esejów za pośrednictwem programu WeTransfer, który umożliwia przesyłanie plików o większej objętości.

Prace należy podpisać wg schematu: imię i nazwisko ucznia_temat prezentacji, np. Jan_Kowalski_Chrzest Polski.

Poniżej zamieszczamy informację odnośnie do przygotowania do II etapu Olimpiady Historii Polski i Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za Granicą.

OLIMPIADA HISTORII POLSKI

Termin nadsyłania prac pisemnych II etapu Olimpiady – do 28 lutego 2024 r.

Zakres materiału OHP 2023-2024 – podane lektury są udostępnione w formacie PDF.

Jak przygotować się do II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą?

Uczestnik wybiera jedną z podanych epok; z jej zakresu:
1)  przygotowuje pracę pisemną (prezentację lub esej),
2) wybiera dwie lektury z podanej listy lektur ( Zakres materiału OHP 2023-2024), z którymi należy dobrze się zapoznać, gdyż na egzaminie będą pytania szczegółowe.
Punkty za odpowiedź na pytanie dotyczące lektury są jedną ze składowych oceny.

Przebieg egzaminów II etapu:
1) przedstawienie eseju/prezentacji (10 min)
2) odpowiedź na trzy pytania, z zakresu:
ꞏ ogólna historia Polski,
ꞏ wybrana epoka,
ꞏ lektura (jedna z dwóch wybranych).

Kryteria oceny prac i odpowiedzi ustnej znajdują się w Regulaminie Olimpiady § 11.

Regulamin VIII Olimpiady Historii Polski_2023_2024_do publikacji

Harmonogram VIII OHP _2023_2024

 

II KONKURS HISTORII POLSKI DLA JUNIORÓW

Termin nadsyłania prac pisemnych II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów – do 28 lutego 2024 r.

Jak przygotować się do II etapu II Konkursu Historii Polski  dla Polonii i Polaków za Granicą dla Juniorów

Uczestnik wybiera jedno z zaproponowanych poniżej zagadnień i przygotowuje prezentację lub esej.

Zagadnienia do prezentacji w ramach II etapu II Konkursu Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą dla Juniorów

Przebieg egzaminów II etapu Konkursu (eliminacje centralne)

1) odpowiedź ustna – polega na przedstawieniu przygotowanej pracy w postaci eseju lub prezentacji multimedialnej z wybranego przez siebie zagadnienia (15 min.) oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki prezentowanej pracy.

2) rozwiązanie testu pisemnego na platformie online składającego się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych. Zadania testowe mają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Test trwa 60 minut. Wszyscy uczestnicy piszą w tym samym terminie. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu system zamyka dostęp do pracy.

Uwaga! Uczestnicy Konkursu Historii Polski dla Juniorów nie mają obowiązku przeczytania 2 lektur . Pytania ustne dotyczą tematyki prezentowanej pracy.

Kryteria oceny prac i odpowiedzi ustnej znajdują się w Regulaminie Konkursu  Historii Polski dla Juniorów § 10.

Regulamin II Konkursu Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą dla Juniorów (1)

UDZIAŁ W EGZAMINIE MOŻLIWY JEST TYLKO DLA UCZESTNIKÓW ZAREJESTROWANYCH!!! 

W Konkursie Historii Polski dla Juniorów biorą udział uczniowie urodzeni w latach 2010-2013.

Harmonogram II Konkursu Historii Polski dla Juniorów _2023_2024

Pomoce naukowe e-podręczniki

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa  Historycznego, organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja  zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej.  Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe oraz nagrody rzeczowe.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

 

 


ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów