Ukazał się najnowszy numer “Kuriera Galicyjskiego”. Zapraszamy do lektury

Ukazał się najnowszy numer “KG”. Serdecznie zapraszamy do lektury!!!

https://www.kuriergalicyjski.com/…/kg/pdf/kg_2020_11_351.pdf