„За Андрієм на Andrzejki”. Wspólny polsko-ukraiński wieczór wróżb

13 grudnia w Bibliotece dla Młodzieży im. W. Majakowskiego odbył się polsko-ukrainski wieczór wróżb „З Андрієм на Andrzejki”.

Organizatorami wydarzenia były Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza oraz Naukowe Stowarzyszenie Etnograficzne Studentów (NEST) Wydziału Historii i Filozofii Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa.
Na imprezę przyszli uczniowie szkoły nr 78. Nasze nauczycielki, panie Anastazja Strelcowa i Sylwia Cichoń, po krótkim wykładzie wprowadzającym zaprezentowały popularne współczesne polskie wróżby. Studenci z NEST przedstawili zwyczaje związane z dniem św. Andrzeja istniejące na Ukrainie. Mieliśmy wspaniałą możliwość porównania zwyczajów i wróżb i oczywiście, świetną zabawę.

Anastazja Strelcowa

 

Zdjęcia: Olga Krawcowa, Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. Маяковського.

Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza jest beneficjentem projektu  „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.