ХIIІ Polsko-Ukraińskie Spotkania – Jaremcze 2020

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na ХІIІ Polsko-Ukraińskie Spotkania – Jaremcze 2020, które w tym roku odbędą się pod hasłemZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ: lekcje z przeszłości w świetle współczesnych realiów. W 100-lecie sojuszu Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury oraz Bitwy Warszawskiej”.

W tym roku spotkania odbędą się on-line w terminie 24-25 września 2020 r. 

REJESTRACJA: ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację poprzez FORMULARZ

Link do relacji on-line: tutaj

 

W PROGRAMIE:

ON-LINE / ОНЛАЙН

 24 września (czwartek) 2020 / 24 вересня (четвер) 2020

 PL 10:00 [UA 11:00]  UROCZYSTE OTWARCIE/ УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

Z udziałem Ministra Michała Dworczyka, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Bartosza Cichockiego, Ambasadora RP w Kijowie, Elizy Dzwonkiewicz, Konsula Generalnego RP we Lwowie oraz przedstawicieli organizatorów konferencji.

PL 10:30 – 12:00 [UA 11:30 – 13:00] PANEL I. MEDIA/СЕКЦІЯ І

Rola prasy i innych środków masowego przekazu w kształtowaniu dialogu Polaków i Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polskich na Ukrainie. Ku pamięci Bohdana Osadczuka i Mirosława Rowickiego;

Місце засобів масової інформації у формуванні діалогу українців і поляків, з особливим акцентом на польські мас-медіа в Україні (в пам’ять про Богдана Осадчука та Мірослава Ровіцького

Moderator: red. Andrzej Klimczak, red. Wojciech Jankowski

Paneliści PL: red. Bogumiła Berdychowska; Rafał Dzięciołowski

Paneliści UA: Konstanty Czawaga – Kurier Galicyjski; Mykoła Riabczuk ;

PL 12:00 [UA 13:00] – przerwa / перерва

PL 12:30 – 13:30 [UA 14:30 – 15:30] PANEL ІII. HISTORIOGRAFIA/СЕКЦІЯ ІІI

Współczesna historiografia dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich XX w. i wpływ polskiego dziedzictwa na kształtowanie obecnej sytuacji na Ukrainie;

Сучасна історіографія України і українсько-польських відносин у ХХ ст. та вплив польської спадщини на формування сучасної ситуації в Україні.

 Referent: dr hab. Stanisław Stępień; dyskutanci: Lucjan Fac, Jan Matkowski, Jan Pisuliński;

PL 13:30 [UA 14.30] przerwa / перерва

PL 14:30 – 15:00 [UA 15.30 – 16:00]

Prezentacja Klubu Galicyjskiego / Презентація Галіційського клубу

Referenci: Wojciech Jankowski, Stanisław Stępień

 

PL 15:00 – 17:00 [UA 16:00 – 18:00] PANEL ІI. HISTORIA/СЕКЦІЯ ІІ

 Sojusz Piłsudski-Petlura jako próba stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej;

Союз Пілсудського – Петлюри як спроба створення нової системи безпеки в Центрально-Східній Європі.

 Moderator: dr hab. Lucjan Fac, dr. hab. Wołodymyr Wełykoczyj

Paneliści  PL: prof. Jan Pisuliński, dr hab. Stanisław Stępień, dr Jacek Magdoń

Paneliści UA: dr Mykoła Kuczerepa, dr hab. Mykoła Łytwyn, doc. dr Ołeh Pawłyszyn

__________________________________________________

25 września (piątek) 2020 / 25 вересня (п’тниця) 2020

 PL 10:00 – 12:00 [UA 11:00 – 13:00] PANEL IV. POLITOLOGIA/ СЕКЦІЯ IV

Relacje polsko-ukraińskie w zglobalizowanym świecie: w poszukiwaniu skutecznego współdziałania na tle nowych wyzwań hybrydowych;

Українсько-польські відносини в глобалізованому світі: у пошуках успішної взаємодії на тлі нових гібридних викликів;

 Moderator: dyr. Jan Malicki / dr hab. Hruhorij Perepełycia

Paneliści  PL: dr Jan Matkowski, ambasador Jan Piekło, red. Bogumiła Berdychowska, dyr. Robert Czyżewski

Paneliści UA: dr hab. Ihor Todorow, dr Ihor Hurak, dr Jevhen Mahda,

 PL 12:00 [UA 13:00] – przerwa / перерва

 PL 12:30 – 14:00 [UA 13:30 – 15:00] PREZENTACJE / ПРЕЗЕНТАЦІЇ

  • Prezentacja historyczno-krajoznawcza: Twierdza Przemyśl. Fortyfikacje I wojny światowej.
  • Prezentacja historyczno-krajoznawcza: Linia Mołtowa jako granica między GG a ZSRR.
  • Prezentacja książek.

Paneliści: dr Lucjan Fac, dr Tomasz Zając, dr hab. Ludmyły Strilczuk, dr hab. Oksany Kaliszczuk.

 

PL 14:00 [UA 15:00] PODSUMOWANIE KONFERENCJI/ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Dyr. Jan Malicki, prof. Ihor Cependa, dr hab. Stanisław Stępień, Rafał Dzięciołowski

 

 

Prezes Lilia Luboniewicz, Fundacja Wolność i Demokracja

Rektor Igor Cependa, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka

Redaktor naczelny Wojciech Jankowski, redakcja gazety „Kurier Galicyjski”

Dyrektor Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej UW

Dyrektor Stanisław Stępień, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu

Dyrektor Oleh Rafalskyj, Instytut Badań Politycznych i Etniczno-Narodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy