11 Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej w Lubomlu

17.10.2020r. w Lubomleskim Domu Kultury odbył się kolejny 11 Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej. Przedsięwzięcie zorganizowane przez miejscowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M. K. Ogińskiego. W Festiwalu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia, uczniowie i nauczyciele   szkoły polskiej przy SKP, uczniowie gimnazjum nr.1,, szkoły nr.2, liceum techniczny w Lubomlu, uczniowie i nauczyciel muzyki przy TKP w Kowlu. Gościła na Festiwalu wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Pani Aneta Ksel. W związku z pandemią, po raz pierwszy, Festiwal odbył się z ograniczoną liczbą osób i bez udziału uczestników z Polski i Białorusi.

 Prezes SKP im. M. K. Ogińskiego w Lubomlu Włodzimierz Pedycz powitał zebranych i odczytał listy do uczestników Festiwalu od Senatora RP pana Józefa Zająca oraz Rektora PWSZ w Chełmie Pana Arkadiusza Tofila.
 Pani Aneta Ksel także powitała wszystkich i życzyła dużo zdrowia i szczęścia, ludzkiej życzliwości oraz dalszych sukcesów w rozwoju kultury polskiej w Lubomlu.
Po odegraniu hymnu Polski i hymnu Ukrainy zaczęli się występy uczestników.
Uczniowie szkoły polskiej oraz członkowie SKP w Lubomlu czytali wierszy poetów polskich: Juliusza Słowackiego, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Surzyna, Czesława Janczarskiego, Tadeusza Kubiaka, Ryszarda Prymusa, Juliana Tuwima, Władysława Bełzy, Marka Miszczaka, Tadeusza Różewicza, Edwarda Słońskiego oraz innych.
Taniec z flagami, pod kierownictwem Jarosławy Pastoszczuk, zatańczyli uczennicy szkoły polskiej w Lubomlu: Kira Ustenko, Sofia Meleszko, Iryna Andrejczuk, Mariia Romaniuk, Marjana Bojko, Złata Martyniuk, Iryna Jurczuk, Mariia Kluka
 Uczniowie szkoły polskiej przy TKP w Kowlu Oleksandra Zawalska i Wiktoria Joc-Chołodko śpiewali piosenki ” Dziewczynka z AK” i ” Hej Chłopcy”. Kierownik -Ludmyła Lymar.
Piosenkę ” Kochać, znaczy  żyć” wykonała uczennica Lubomleskiego liceum Technicznego Walentyna Klekociuk. Kierownik -Andrij Zalewski.
  Anastasia Sacharuk śpiewała piosenki “Co z nami będzie” i ” Spowiedż”. Kierownik -Walerij Sulik.
Piosenki ” Jadą wozy kolorowe” i ” Rozkwitają pąki białych róż” wykonała Anna Szewczyk. Kierownik – Walerij Sulik.
 Uczestniki klubu tanecznego “Edelwejs” Wiktoria Wasiutycz i Denys Lewczuk zatańczyli taniec “Dżajf”.
Soło na panflecie wykonał pracownik Domu Kultury w Lubomlu- Anatolij Saciuk.
    Po zakończeniu koncertu Włodzimierz Pedycz  podziękował wszystkim zebranym w sali i wręczył nagrody i dyplomy uczestnikom Festiwalu. Nagrody dla uczestników przedsięwzięcia zostały przekazane z Konsulatu Generalnego RP w Łucku i PWSZ w Chełmie oraz częściowo zakupione ze środków dofinansowania.
 Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą i realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Tekst – Włodzimierz Pedycz
Zdjęcia- Roman Muczak.