RODZINA POLONIJNA – WITOSZYCE I ŻYTOMIERZ

Rodzina polonijna – Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach oraz Żytomierski Obwodowy Związkiem Polaków na Ukrainie

W terminie 31 maja – 4 czerwca odbyła się wymiana i objazd historyczny na Ukrainie.

Wycieczka pt “Polski Żytomierz”. Zapoznali się z wybitnymi Polakami, którzy związani z Żytomierzem. Ignacy Jan Paderewski oraz Jego rodzina: ojciec, przebrana matka, siostra pochowanie na PolskimCmentarzu. Zapaliliśmy zniczy na grobach i przed tablicą Paderewskich, Moniuszko, Kraszewskich, Dąbrowskich. W muzeum Paderewskiego zapoznaliśmy o związkach Jego i Rodziny z Żytomierzczyzną. Również uczciliśmy pamięć sw. Jana Pawła II oraz dowiedzieliśmy o losach Polaków Żytomierza, historii Katedry Kijowsko – Żytomierskiej pw. św. Zofii. Bardzo ciekawym była również wycieczka do Muzeum Kosmonautyki oraz rodzinnego domu Sergija Korolowa, konstruktora statków kosmicznych.
Wycieczka po Żytomierzu, tablicy poświęconePaderewskiemu, Kraszewskiemu, Grabowskiemu w języku polskich, Stary Bulwar, Teatr pokazuję więź historii i kultury polskiego i ukraińskiego narodu.

Dzieci wzięły udział w akcji “Szęśliwa Rodzina – Zdrowa Ukrainia”. Również zwiedziliśmy Kijów oraz zapoznaliśmy z historią stolicy Ukrainy oraz Majdanu. Nie zabrakło polskich pamiątkowych miejsc.

Udział w procesji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Żytomierzu.

Projekt „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

MEN małe

 
Skip to content