„Rola nauczyciela – mądre wsparcie i wpływ na postawy i rozwój ucznia”

26 i 27 października odbyły się warsztaty pt. „Rola nauczyciela – mądre wsparcie i wpływ na postawy i rozwój ucznia” dla rad pedagogicznych ze szkoły z polskim językiem nauczania w Gródku Podolskim oraz ze szkoły z pionem polskim w Starej Krasnoszorze.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zdobyć i pogłębić umiejętności związane ze współtworzeniem w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu”, sprzyjającego budowaniu trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców.
Ponadto doskonalili umiejętność samoakceptacji i budowania poczucia własnej wartości, otwartości i życzliwości dla innych, dzięki czemu będą mieli więcej odwagi w podejmowaniu decyzji odnośnie do wprowadzenia elementów oceniania kształtującego w pracy szkoły.
Jednocześnie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nauczyciele mieli możliwość zapoznać się z Ojcami Niepodległości w ramach warsztatów z edukacji niepodległościowej.

 

 

Szkolenia odbyły się w ramach realizacji projektu „Dla Niepodległości. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.