22 maja 1659 r. Rzeczpospolita stała się unią Trojga Narodów – Korony, Litwy i Rusi.

1659 – polski Sejm zatwierdził ugodę hadziacką z Kozakami. Rzeczpospolita stała się unią Trojga Narodów – Korony, Litwy i Rusi.

Ugoda w Hadziaczu  między Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporoskim reprezentowanym przez hetmana Iwana Wyhowskiego została zawarta 16 września 1658 roku. Przewidywała połączenie w unię trzech równorzędnych podmiotów: Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego utworzonego z województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego. Wcześniej – po Unii Lubelskiej – województwa te stanowiły część Korony.

Więcej przeczytasz na Kresy24.pl